Bydlení a zahrada
Základní podmínky pro nízkoenergetické domy

Základní podmínky pro nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy jsou domy, které svým majitelům po počáteční, trochu zvýšené investici na stavbu, pomáhají výrazně snižovat náklady na energie a vytápění. Takový dom totiž spotřebuje pouze 50kW/m2 za rok, což znamená až 60% úsporu ročních nákladů na vytápění. Pouze pro porovnání, současné domy mají roční spotřebu80-150 kWh/m2 a staré domy dokonce až 250 kWh/m2. Můžete zde tedy vypozorovat značný rozdíl. Na základě jakých aspektů je možné takto ušetřit? To se dočtete v následujícím článku.

nízkoenergetické domy
Nízkoenergetické domy výrazně šetří vaše energie

Tepelná izolace

Hlavní podmínkou pro nízkoenergetické domy je dostatečná míra zateplení. Izolované musí být všechny obvodové stěny, ale i všechny stěny, které sousedí s nevytápěným prostorem, jakými jsou například garáž nebo sklep. Pro nízkoenergetické domy je typické to, že je jejich konstrukce zhotovená tak, aby se co nejvíce eliminovaly všechny tepelné mosty, což znamená všechna místa, kudy by mohlo utíkat teplo.

Co se izolačního materiálu týče, ten závisí od konkrétního typu konstrukce. Pokud je stavba betonová, nejčastějším a nejlepším izolačním materiálem je polystyrén, v případě dřevostaveb se zase jedná o paropropustná minerální vlákna. Izolace je umístěna na vnější stěny, pod omítku nebo obklad, nebo případně mezi dvě vrstvy zdiva (tento styl se nazývá sendvičová konstrukce stěn). Minimální šířka tepelné izolace činí 250 mm, ale konkrétní hodnota je rozdílná pro jednotlivé typy konstrukce a materiály, ze kterých je postavena. Ovšem nejvhodnější volbou je, pokud je izolace co nejtenčí, protože potom by byly stěny zbytečně tlusté a nosné zdi by byly zbytečně zatížené. Všechno musí být navrženo tak, aby se dosáhl určitý součinitel prostupu tepla. Při dřevostavbách je to 0,13 – 0,19 a při betonových 0,15 – 0,21. Samozřejmě i přes všechny tyto podmínky a pravidla musí být dodržena roční spotřeba tepla na vytápění ve výši 50 kWh/m2.

Nízkoenergetické domy a okna

Pro nízkoenergetické domy je typické to, že jsou z velké části prosklení a to hlavně z důvodu získávání energie ze slunečního záření. Dále jsou domy lépe osvětlené slunečními paprsky, což rovněž ušetří náklady vynaložené za osvícení domu. Ještě donedávna se používala okna s trojitým zasklením. Ale postupně se od tohoto trendu začíná ustupovat.

nízkoenergetické domy
Typické pro tento typ domů jsou i velká okna

Na svědomí to má nový typ oken, který je charakteristický dvojitým zasklením a průhlednou fólií, která plní funkci třetího skla a která je uložena mezi dvěma „pravými“ skly. Tímto se zásadně snížila hmotnost oken, což v konečném důsledku znamená, že ani okenní rámy nemusí být mohutné a velké. Velký význam z hlediska propustnosti tepla ze slunečních paprsků dovnitř do domu má selektivní vrstva. Izolační vlastnosti jsou lepší i díky kryptonu, plynu, kterým se prostor mezi skly vyplňuje. Když už byla řeč i o rámu, tak i ten musí být kvalitní a musí splňovat určité požadavky, které se neustále zpřísňují. Podle rámu potom můžeme okna rozdělit do několika kategorií a to konkrétně na plastová, dřevěná, hliníková nebo kombinovaná.

I když jsou v našich končinách nízkoenergetické domy teprve novinkou, v mnoha vyspělých krajinách jsou již běžnou záležitostí. Tyto domy totiž nešetří pouze náklady na energie, ale i samotné životní prostředí.

Napsat komentář