Zábava
Kouzelník v průběhu času – historie magie ve světě

Kouzelník v průběhu času – historie magie ve světě

kouzelník
Nejznámější “kouzlo” všech dob

Kouzelník je povolání, které má dlouholetou historii. Dokonce by se dalo přiřadit k těm vůbec nejstarším. Jeho minulost sahá až do časů starověkého Egypta, přičemž zdokumentovat se dá přibližně od roku 3766 př. n. l. Dokazuje to papyrus zachovaný ještě z těchto časů, na kterém je vyobrazený kouzelník, kterého jméno se uvádí jako Dedi, jak předvádí tehdejším faraonům z 13. dynastie Khufu své triky.

První kouzla taková, jaká kouzelníci předvádějí i dnes se však objevila až v antickém Řecku. Právě zde dostala magie své pojmenování a to konkrétně ze slova Mageia.

Středověk a kouzelnictví

kouzelník
Titulek zní: “Nic na Zemi nemůže uvěznit Houdiniho

Středověk byl všeobecně úpadkem, kouzelnictví nevyjímaje. Úpadek kouzelnictví konkrétně souvisí s inkvizicí, která v tomto období začala. Jelikož kouzelnictví bylo něco neobvyklého a ten, kdo toto umění ovládal, byl považován za spřízněnce se satanem či ďáblem, provádět si ho si dovolilo málo lidí. Protože pokud někoho při provádění kouzelnictví přistihli, automaticky ho odsoudili na smrt, většinou upálením.

První kniha kouzel

Přibližně v období, kdy se datuje i konec středověku, se lidé opět začali ve větším měřítku magii věnovat. Důkazem toho byl i kouzelní Reginal Scot – autor první známé knihy kouzel. Ovšem na rozdíl od dnešních knih o kouzelnictví, tato měla jiné poslání. Snažila se ostatním lidem dokázat to, že lidé ovládající magii nejsou uctívači ďábla a že to, co předvádí, nemá nic společného s nadpřirozenými schopnostmi.

První kouzelník, který vystupoval v divadle

kouzelník
Mladý David Copperfield – kouzelník 21. století

Svůj obrovský „návrat“ zažilo povolání kouzelník až v průběhu 18. století, kdy se stalo téměř umění a velmi často sloužilo jako nástroj k pobavení nejbohatší vrstvy společnosti. Nejvýznamnějším a nejslavnějším kouzelníkem, který má zásluhy na tom, že kouzelnictví bylo na vzestupu a bylo tak oblíbené, byl Jean Houdini. Byl prvním kouzelníkem, který povznesl kouzelnictví na takovou úroveň, že se představení odehrávala v divadlech. A právě díky tomuto se kouzelnictví stalo váženou formou zábavy.

Fenomenální David Copperfield

Dalším milníkem ve světě kouzel byl, nám velmi dobře známý, kouzelník David Copperfield – nazývaný též kouzelník 21. století. No a jím by se prakticky daly uzavřít celé dějiny magie, alespoň do té doby, než se objeví další fenomenální kouzelník světového významu.

Tags :

Napsat komentář