Nezařazené
Co znamená ready made společnost?

Co znamená ready made společnost?

Volný překlad může znamenat “již hotová” společnost. Pod tímto termínem se tedy skrývá firma či obchodní společnost již s provedeným zápisem v obchodním rejstříku. Ready made společnost již splňuje zákonné podmínky pro její zápis v tomto rejstříku. Má svůj název, sídlo, jednatele, IČO a splacený základní kapitál. Taková firma, označovaná jako ready made, je společnost nevyvíjející žádnou obchodní aktivitu a je určena pouze k prodeji konečnému zákazníkovi. Výhodou ready made společnosti je rychlé provedení na nového majitele, vyhnutí se zdlouhavému procesu zakládání společnosti a nutnosti splatit základní kapitál.

ready made spolecnosti
S ready made společností vám stačí vymyslet jméno či název vaší nové firmy a logo

Chcete si koupit ready made společnost?

Ready made společnost je již existující společnost zapsaná v obchodním rejstříku se 100% splaceným základním kapitálem, která nikdy nevyvíjela žádnou činnost. Je připravena k okamžitému prodeji. Koupit si ready made společnost je nejrychlejší způsob jak začít okamžitě podnikat. Při jejím samotném prodeji dojde vždy ke změně vámi požadovaných údajů, jakými jsou např. název společnosti a její předmět podnikání, podíly v ready made společnosti a pod. Je jen samozřejmé, že okamžitě po podpisu smluv je ready made společnost vaše a jste oprávněn za ni jednat. Jednou z mnoha výhod koupě ready made společnosti je tedy možnost začít okamžitě realizovat vaše podnikatelské záměry a plány. Můžete tak okamžitě aktivně podnikat, splácet základní kapitál vaší společnosti a neztrácet čas vyřizováním formalit na jednotlivých úřadech.

ready made společnost
Ready made společnost vám ušetří peníze na založení nové firmy

Hledáte firmu, která vám založí ready made společnost?

Mezi základní služby firem zabývajících se problematikou ready made společnosti (napr. Parker&Hill) je i to, že s vámi předem projednají nejvhodnější formy společnosti a optimální rozdělení vlastnických podílů. Její představitelé se postarají o zajištění potřebných notářských služeb. Připraví všechny příslušné dokumenty potřebné pro založení firmy. Na základě plné moci vám vybaví všechny formality spojené s ohlášením živnosti, včetně zabezpečení zápisu firmy do příslušného obchodního rejstříku a registrací ready made společnosti na příslušném finančním úřadě.

 

Napsat komentář