Ekologické havárie a možnosti zeolitu

Nekontrolované uvolnění organických a anorganických znečišťujících látek do životního prostředí je potenciální hrozbou pro půdu a kvalitu povrchových a podzemních vod. Toxické látky se často dostávají do rostlin, živočichů a potravinového řetězce. Sanace kontaminovaných půd a vodních ploch je nejen jedním z nejdůležitějších zaměření politiky životního prostředí v průmyslových zemích, ale její opodstatněnost roste i v rozvojových zemích. V posledních […]